Internationale actiedag tegen verre veetransporten

14 juni 2019

Samen veranderen we de wereld.

Na het succes van voorgaande jaren organiseren wij op 14 juni 2019 opnieuw de Internationale actiedag tegen verre veetransporten.

In de hele wereld komen mensen en groepen die dag in actie om aandacht te vragen voor het vreselijke dierenleed tijdens verre veetransporten.

ONS VERHAAL

Van het eerste begin…

Compassion in World Farming is opgericht in 1967 door de Britse melkveehouder Peter Roberts en zijn vrouw Anna. Zij maakten zich grote zorgen over de toenemende industrialisering van de veehouderij en de impact op dierenwelzijn en het milieu.

…tot een internationale beweging

Vandaag zijn wij een snelgroeiende wereldwijde organisatie. Elke dag sluiten mensen zich aan die zich zorgen maken over het dierenleed in de vee-industrie en de schadelijke gevolgen van deze industrie voor het milieu, de natuur en de gezondheid. Wij zijn aanwezig in meer dan 12 landen van China tot aan de Verenigde Staten en maken deel uit van beleidsbepalende forums op het hoogste niveau, waaronder bij de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie. Via lobbywerk, publieke acties en voorlichting gericht op regeringen, grote voedselbedrijven en consumenten voeren wij wereldwijd campagne voor een beter dierenleven en een duurzaam voedselsysteem.

Doe mee

Samen kunnen wij de wereld veranderen. Sluit je aan en help mee. Samen werken wij aan een diervriendelijkere, duurzame en gezonde veehouderij wereldwijd. Voor dieren, mensen en aarde.